• 8 głosów - średnia: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regulamin Forum / Serwerów / TeamSpeak3
#1
 
REGULAMIN FORUM
§1 Postanowienia ogólne

1.1 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego nieprzestrzegania.
1.2 Administracja zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu bez uprzedniego poinformowania o tym użytkowników.
1.3 Cała zawartość forum która tworzą użytkownicy jest własnością svRealCraft.
1.4 Zabronione jest kopiowanie wszystkich treści stworzonych na potrzeby prowadzenia forum.
1.5 Administracja nie odpowiada za treści wstawiane przez użytkowników, lecz stara się by były one odpowiednie.

§2 Zasady panujące na forum

2.1 Na forum każdy ma prawo do swojego zdania lecz musi je wyrażać z kulturą.
2.2  Zakazuje się używania wulgarnych sygnatur jak i awatarów. [Blok. Sygnatury 3/14 dni]
2.3 Zakazuje się obrażania jak i niewłaściwego zachowania w stosunku do innych użytkowników. [Blokada 1/7 dni]
2.4 Na forum zakazuje się jakichkolwiek prób handlu przedmiotami niezwiązanymi z rozgrywką na serwerze. [Blokada 3/7 dni]
2.5 Zabrania się reklamowania innych forów związanych z serwerami Minecraft jak i samych serwerów. [Blokada 3/30 dni]
2.6 Jeśli użytkownik jest Botem Spamującym kary maksymalne są wtedy zwiększane do blokady permanentnej.
2.7 Zabrania się używanie forum jako miejsca do rozpowszechniania treści objętych prawami autorskimi. [Blokada 1/7 dni]
2.8 Zakazuje się prób dostępu do działów zablokowanych lub ukrytych. [Blokada Perm.]
2.9 Zakazuje się publikacji treści niewłaściwej dla osób poniżej 18 roku życia lub treści drastycznej. [Blokada 3/14 dni]
2.10 Tworzenie multikont będzie karane blokadą permanentną. [Blokada Perm.]
2.11 Off-Topic czyli pisanie w danych postach nie na temat dla podbicia statystyk. [Warn 10% / Warn 20%(1 miesiac)]
2.12 Zakazuje się pisania wątków w niewłaściwym dziale [Warn 10%]
2.13 Niestosowanie się do szablonów i wzorów kiedy jest to wymagane [Warn 5%]
2.14 Udostępnianie prywatnych danych użytkowników bez ich zgody [Warn 20% / Blokada 7 dni]


§3 Zgłaszanie skarg na Administracje

3.1 W trakcie rozpatrywania skargi na Administratora gracz który złożył skargę nie może otrzymać blokady na forum.
3.2 Skarga nie może zostać "Trwale Usunięta", po rozpatrzeniu musi trafić do odpowiedniego Archiwum.
3.3 Skargi na Administracje rozpatrywane są przez odpowiednią osobę wyznaczoną przez komisję serwerową.

§4 Rangi na Forum

4.1 Rangi Administratorów Forum
- Właściciel [ACP, MCP, SuperUser]
- HeadAdmin [ACP, MCP]
- Opiekun forum [ACP, MCP]
- Admin [MCP]
- Moderator forum [MCP]

4.2 Rangi Reputacji
- Elita Forum +500 postów
- Postmaker +250 postów
- Stały Gracz +100 postów
- Starszy Użytkownik +30 postów
- Użytkownik +5 postów

4.3 Rangi dziedziczone z serwera Minecraft
- SModerator FB
- Moderator FB
- NewMod FB
- ModChat FB

§5 Odwołania od Blokady na Forum

5.1 Jeśli dany użytkownik chce zgłosić odwołanie od bana na forum może stworzyć konto zatytułowane następująco:
- ODWOŁANIE_{NICK}
5.1.2 Na tym koncie nie można pisać postów innych niż odwołanie jak korzystać z konta jak normalny użytkownik.
5.2 Jeśli rozpatrzono negatywnie odwołanie konto zostaje zbanowane.
5.3 W przypadku jeśli użytkownik nie zastosuje się do postanowień §5 apelacja zostaje automatycznie odrzucona.

§6 Postanowienia końcowe

6.1 Niniejszy regulamin obowiązuje 3 dni od jego wprowadzenia (16.08.15)
6.2 Każdorazowa edycja regulaminu zostaje wprowadzona 3 dni od wpisania w poście.
6.3 Regulamin zawiera późniejsze zmiany z dni: 16.08.2016; 08.10.2016REGULAMIN TEAMSPEAKA
 
§1 Ogólne
1.1 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego nieprzestrzegania.
1.2 Administracja zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu bez uprzedniego poinformowania o tym użytkowników.
1.3 Cała zawartość(DB) serwera TeamSpeak3 jest własnością svRealCraft.pl
1.4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z serwerowego TeamSpeak3
1.5 Zabronione jest kopiowanie wszystkich treści stworzonych na potrzeby prowadzenia serwera.
1.6 Korzystanie z serwera głosowego TeamSpeak svRealCraft.pl jest dobrowolne.
 
§2 Konta
2.1 Jeden użytkownik powinien posiadać tylko jeden ID i nie korzystać z innych.
2.1.2 Dodatkowy ID można stworzyć na potrzeby np Bota muzycznego, który nie może zostać zarejestrowany.
2.2 Administracja nie jest odpowiedzialna za utratę kont.
2.3 Zakaz podszywanie się pod osoby.
2.4 Zakaz zmiany IP do omijania systemu blokad kont.
 
§3 Awatary oraz opisy użytkowników
3.1 Na serwerze jest całkowity zakaz umieszczania awatarów o treściach obraźliwych/pornograficznych/skrajnie wulgarnych.
3.2 Jeśli dany awatar obraża jednego z użytkowników taki użytkownik ma prawo zgłosić się do administracji o usunięcie takiego awatara.
3.3 Opis użytkownika nie może zawierać treści obraźliwych/pornograficznych/skrajnie wulgarnych.
 
§4 Kanały Prywatne
1.Jeden użytkownik TS3 ma prawo posiadać maksymalnie 1 kanał prywatny.
2.  Każdy kanał powinien składać się z maksymalnie: 1 kanału głównego, 2 pod kanałów.
3. Każdy "Właściciel Kanału" powinien aktualizować aktualną datę w "Topic" na kanale głównym.(Jeżeli data nie będzie aktualna w ciągu 6 dni, kanał zostaje zablokowany, a w 7 dniu usunięty).
4. Właściciel ma obowiązek zadbania o kulturę oraz ład na jego kanale.
5. Nazwa Kanału Prywatnego powinna wyglądać następująco: "00. Nazwa" [Numerek Kanału / Nazwa Kanału]
6. Na każdym Kanale Prywatnym zabrania się: reklamowania, obrażania itp.
*6.1. Obrażanie na Kanale Prywatnym jest dozwolone za zgoda Właściciela.
7. Zakazane jest zmieniane podstawowego opisu (description) kanału. (Datę Założenia, Właściciela Kanału, Założyciela Kanału)
8. Każdy kanał nie posiadający hasła, staje się kanałem publicznym do którego może wejść każdy.
9. Podczas nieobecności Właściciela Kanału, ma obowiązek zgłosić się on do Opiekuna Kanału o przedłużenie daty ważności.
10. Nie przestrzeganie owego regulaminu grozi usunięciem kanału.
11. Oszustwa związane z datą grożą usunięciem kanału.
12. Każdy gracz posiada prawo wyproszenia danego administratora z kanału jeżeli nie życzy sobie jego obecności. Wyjątkiem jest administrator, który wykonuje swoje obowiązki.
13 W każdej chwili regulamin może ulec zmianie nie informując o tym użytkowników.
14. Kanały które zostaną zablokowane zostaną oznaczone na kolor czerwony a w jego topicu pojawi się informacja na temat zablokowania.
15. Zakazuje się puszczania irytujących, nadmiernie głośnych dźwięków.
16. Zakaz jakiegokolwiek nagrywania, tyczy się to również w przypadku, kiedy dana osoba chce nagrywać jakimś programem.
 
§5 Kanały i Chaty Publiczne
5.1 Na kanałach publicznych obowiązuje kultura osobista.
5.2 Na chatach publicznych jest zakaz reklamowania jakichkolwiek serwerów TeamSpeak3, Minecraft itd..
5.3 Na serwerze jest całkowity zakaz spamowania wliczając w to chat prywatny.
5.4 Zakaz nadawania jakichkolwiek rang kanałowych na kanałach administracyjnych i publicznych
5.4.1 Wyjątkiem jest kanał DJ jak i Kanał Domowy, tam mogą zostać nadane rangi na potrzeby audycji.
5.5 Tak jak w przypadku kanałów prywatnych, na kanałach publicznych zakazuje się puszczania nadmiernie głośnych i irytujących dźwięków.
5.6 Zakaz jakiegokolwiek nagrywania, tyczy się to również w przypadku, kiedy dana osoba chce nagrywać jakimś programem.
 
§6 Rangi
6.1 Jedna osoba może posiadać tylko 4 rangi dodatkowe.
6.2 Zgłoszenie się po rangi specjalne (wliczając w to rangę Premium) niezgodnie z prawdą jest karane.
6.2.1 Ranga Premium/VIP powinna zostać wydana przy zakupie rangi na serwerze minecraft
6.3 Rangi specjalnie są wydawane zgodnie z globalnym regulaminem svRealCraft oraz zgodnie ze stanem faktycznym.
6.4 W przypadku nadawania rangi "Specjalnej" lub "Dodatkowej" ranga rejestracyjna musi zostać zachowana.
6.5 Grupę kanałową opiekun strefy można wydać w przypadku kanałów typu "Strefa DJ", "Strefa Budowniczych", "Strefa Administracji Forum" itd...
6.5.1 Opiekun strefy dba o porządek strefy oraz odpowiada przed globalną Administracją oraz Opiekunem TeamSpeaka
6.6 Rangi Youtuber wydawane są kolejno od 500 widzów oraz 5,000 widzów oraz kanały mają tygodniową liczbę wyświetleń filmów równą lub większą subskrybcją.
 
§7 Administracja
7.1 Dany administrator jeśli jest administratorem na serwerze Minecraft ma obowiązek posiadania nicku takiego jak na serwerze.
7.1.2 Odstępstwem od tego jest posiadanie w "[ ]" nawiasach nicku z serwera.
7.2 Zarząd serwera oraz Administracja TeamSpeaka nie może posiadać rang dodatkowych.
7.3 Moderacja serwera Minecraft oraz Administracja Forum na TeamSpeaku jest podporządkowana pod administracje TeamSpeaka.
7.4 Administracja TeamSpeaka jest wybierana przez opiekuna TeamSpeaka w porozumieniu z zarządem serwera.
7.5 Dla zwiększenia przejrzystości rang administracji forum oraz serwera minecraft nie powinna ona posiadać rang dodatkowych.


§8 Postanowienia końcowe
7.1 Regulamin obowiązuje 3 dni od jego wprowadzenia lub aktualizacji.
7.2 Używając TeamSpeaka serwerowego automatycznie akceptujesz niniejsze regulaminy
7.3 Regulamin obowiązuje od 16.08.15 z późniejszymi zmianami w dniach: 08.10.16, 17.02.17


REGULAMIN SERWERA

Aktualnie proszę stosować się do taryfikatora.
 

#2
Zmiany z dniem 30.04.15:
- Usunięcie przestarzałych regulaminów które nie zawierały większości kar jakie nadaje administracja
- Zastąpienie na czas bliżej nieokreślony regulaminu serwera taryfikatorem
- Rozpoczęcie prac nad nowymi regulaminami (Forum, TeamSpeak3)
#3
Zmiany z dniem 05.05.15:
- Dodanie i zatwierdzenie nowego regulaminu TeamSpeak3
#4
Zmiany z dniem 16.08.15:
- Dodanie i zatwierdzenie nowego regulaminu Forum, wchodzi on w życie w ciągu 3 dni od napisania tego postu.
- Edycja §4 Regulaminu TeamSpeak3, dodanie nowych punktów.
#5
Zmiany z dniem 17.02.16:
- Regulamin forum został edytowany w punktach 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 6.3 2.11, 2.12, 2.13, 2.14
- Regulamin serwera TeamSpeak został edytowany w punktach 1.6, 7.1, 7.2, 7.3
#6
Zmiany z dniem 7.10.17:
- Następuje nowelizacja regulaminu TeamSpeak3, który będzie przystosowany do nowego serwera TeamSpeak3
#7
19.08.2017
- Dodano nowe punkty do regulaminu TS3, czytajcie paragraf 4 i 5.
#8
19.09.2017 (Serwer TeamSpeak3)
- Został dodany podpunkt odnośnie nagrywania na kanałach publicznych, jak i prywatnych.


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości